Σεμινάρια Φωτογραφίας

  Νέο τμήμα φωτογραφίας. Όλες οι πληροφορίες για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου καθώς και για το κόστος, βρίσκονται παρακάτω. Στο

Read more

Ιταλικά για αρχάριους (Νοέμβριος 2018)

  Νέo τμήμα ιταλικών Α1. Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 4μηνη με ένα δίωρο μάθημα την εβδομάδα. Το κόστος συμμετοχής

Read more

Σουηδικά για αρχάριους (Νοέμβριος 2018)

  Νέο τμήμα σουηδικών Α1. Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 4μηνη με ένα δίωρο μάθημα την εβδομάδα. Το κόστος συμμετοχής

Read more

Σεμινάρια Ρωσικών Οκτώβριος 2018 (Κλειστό)

Νέο τμήμα ρωσικών Α1. Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 4μηνη με ένα δίωρο μάθημα την εβδομάδα. Το κόστος συμμετοχής στο

Read more

Γαλλικά για αρχάριους (Οκτώβριος 2018) ( κλειστό)

  Νέο τμήμα γαλλικών Α1. Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 4μηνη με ένα δίωρο μάθημα την εβδομάδα. Το κόστος συμμετοχής

Read more

Ισπανικά για αρχάριους (Οκτώβριος 2018) (Κλειστό)

  Νέο τμήμα ισπανικών Α1. Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 4μηνη με ένα δίωρο μάθημα την εβδομάδα. Το κόστος συμμετοχής

Read more