Σεμινάρια Ρωσικών για τουριστικά και βασική επικοινωνία

Νέο τμήμα ρωσικών όπου παρουσιάζεται η τουριστική ορολογία, βασική επικοινωνία και γραμματική. Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 4μηνη με ένα

Read more